Mehdi Jafari & Raziehalsadat Tabatabaei Personal Website

ساختمانهای انرژی صفر

zero home ساختمانهای انرژی صفر
account_circle and
watch_later November 7th, 2015

در دنیای امروز با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی ساختمان ها صنایع و دیگر ارگانها به سمت استفاده از دیگر انرژی های موجود در زمین مانند انرژی خورشیدی، بادی، بیولوژیکی و آبی حرکت نموده اند . ساختمان های قدیمی ۴۰ درصد کل انرژی سوخت فسیلی را مصرف می کنند، از این رو به عنوان کمک کننده های مناسبی در زمینه تولید گازهای گلخانه ای محسوب می شوند. ساختمان انرژی صفر (یا با عنوان های ساختمان انرژی شبکه صفر، ساختمان انرژی صفر شبکه، ساختمان صفر شبکه) ساختمانی با مصرف انرژی صفر و تولید آلاینده کربن صفر سالیانه می باشد.

اصل مصرف انرژی شبکه صفر به عنوان یک ابزار برای کاهش آلایندگی کربن و وابستگی به سوخت های فسیلی در نظر گرفته می شود. اگرچه ساختمان های انرژی صفر حتی در کشورهای توسعه یافته هنوز غیر متداول هستند اما روز به روز بر اهمیت و محبوبیت آن ها افزوده می شود. اکثر ساختمان های انرژی صفر از شبکه الکتریکی برای ذخیره انرژی استفاده می کنند ولی بعضی از آنها هم مستقل از شبکه می باشند. انرژی معمولا در این ساختمان ها از طریق ترکیب تکنولوژی تولید انرژی همچون تکنولوژی خورشیدی و باد و به صورت ترکیبی تولید می شود. در کنار آن نیز از تجهیزات بسیار کارآمد استفاده می شود تا مصرف انرژی کاهش یابد.

شایان ذکر است که اهمیت استفاده از تکنولوژی ساختمان صفر انرژی با کاهش هزینه تکنولوژی انرژی های جایگزین و افزایش هزینه سوختهای فسیلی نمایان تر و کاربردی تر می شود. ایجاد ساختمان های مدرن انرژی صفر نه تنها از طریق پیشرفت صورت گرفته در تکنولوژی ها و تکنیکهای انرژی جدید و ساخت و ساز امکانپذیر شده، بلکه به وسیله تحقیقات دانشگاهی پیشرفت قابل توجهای داشته است. این تحقیقات اطلاعات دقیق عملکرد انرژی را در ساختمان های قدیمی و آزمایشی جمع آوری کرده و پارامترهای عملکردی را برای مدل های کامپیوتری پیشرفته جهت پیش بینی کارآمدی طراحیهای مهندسی ارائه می دهند.

یکی از دلایل عمده معطوف شدن نظرها به سمت ایده مصرف انرژی خالص صفر ساختمان در واقع مناسب بودن انرژیهای تجدید پذیر برای حذف آلاینده ها و گازهای گلخانه ای است. از دیدگاه بسیاری از محققان، انرژیهای تجدید پذیر وسیله و راهکار مناسبی برای مقابله با مضرات سوخت های فسیلی هستند. دلیل دیگر محبوبیت یافتن طرح های مرتبط با اصول انرژی صفر، افزایش هزینه سوخت های فسیلی و تاثیرات مخرب آن ها بر روی محیط زیست و شرایط آب و هوایی و برهم زدن اکولوژیک زمین است. همچنین این ساختمان ها می توانند از شبکه تامین انرژی جدا و مستقل باشد. بدین ترتیب انرژی به صورت محلی و از طریق ترکیبی ار فناوریهای تولید انرژیهای نو از قبیل خورشیدی، بادی و بیوسوخت ها تامین می گردد. این در حالی است که با استفاده از تکنولوزیهای پربازده خاص برای سیستمهای روشنایی و گرمایش و سرمایش، در مصرف هر چه کمتر انرژی تلاش شده است. به عبارت دیگر در یک ساختمان انرژی صفر قبل از تولید انرژی پاک به بهینه سازی مصارف انرژی در بخشهای مختلف ساختمان پرداخته شده است و با استفاده هوشمندانه از تکنولوژی تجدید پذیر تعادل میان تولید و مصرف انرژی برقرار می کند.

مرور شده توسط :
راضیه طباطبائی
مهدی جعفری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

keyboard_arrow_up