Mehdi Jafari & Raziehalsadat Tabatabaei Personal Website

آسایش حرارتی خانم ها و آقایان؟

آسایش حرارتی خانم ها و آقایان آسایش حرارتی خانم ها و آقایان؟
account_circle and
watch_later November 7th, 2015

بخش مهمی از انرژی در ساختمان های مسکونی و تجاری، صرف سیستم تهویه مطبوع می شود. مصرف انرژی در منازل مسکونی و تجاری باعث متصاعد شدن حدود 30% کل دی اکسید کربن می گردد. بنابراین طراحی بهینه و مناسب سیستم تهویه مطبوع باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد
تهویه مطبوع درون ساختمانها، بر اساس مدلهای تجربی احساس آسایش حرارتی که در دهه 1960 به دست آمدند، پایه گذاری شده است. مقادیر استاندارد برای یکی از اساسی ترین متغیرها، نرخ متابولیسم (میزان سوخت و ساز بدن و گرمای تولیدی هر انسان)، بر پایه متابولیسم یک مرد متوسط پایه گذاری شده است. این مقدار 35% بیش از پیش بینی متابولیسم پایه ای یک زن متوسط است (براساس نتایج جدید به دست آمده نرخ متابولیسم خانمها در حالی که کار سبک اداری انجام می دهند در حدود 2W/m2 ± 48 است که حدود 35% کمتر از مقدار گفته شده در سیستم استاندارد ASHRAE است). همین موضوع باعث خواهد شد که ساختمانها به طور ذاتی از دیدگاه انرژی در تأمین آسایش حرارتی زنان کارآمد نباشند
از آنجایی که در اغلب ساختمان ها سعی بر این است که مصرف انرژی بهینه باشد (برای مثال در ساختمانهای با انرژی صفر) باید میزان حرارت مورد نیاز (حرارتی که باید گرفته یا داده شود) برای همه ساکنین با دقت مورد بررسی قرار بگیرد. براساس نتایج به دست آمده دمای آسایش خانمها و آقایان 3 درجه سانتیگراد متفاوت است، دمای آسایش آقایان C °22 و دمای آسایش خانمها C °25 است. این اختلاف به خاطر تفاوت نرخ متابولیسم پایه ای آقایان و خانم‌هاست (همانطور که گفته شد، حدود 35% متابولیسم پایه ای خانمها کمتراز آقایان است). جالب اینجاست که دمای متوسط پوست آقایان و خانمها چندان متفاوت نیست. (آقایان C° 8/32-8/33 و خانمها C° 4/32-6/33) این تفاوت دمای آسایش باعث می شود که در منازل مسکونی یا ساختمانهای اداری، خانمها، احساس سرمای بیشتری بکنند و همین موضوع می تواند باعث چالش بین خانم ها و آقایان شود! ضمن اینکه مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع نیز بیش از میزان موردنیاز خواهد شد، به  خصوص اگر تعداد خانم ها قابل توجه باشد. حال به نظر شما راهکار چیست؟ در یک اداره ای که هم خانم ها حضور دارند و هم آقایان، چه روشی وجود دارد که هر دو گروه، احساس آسایش کنند؟

مرور شده توسط :
راضیه طباطبائی
مهدی جعفری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

keyboard_arrow_up